Santiago

Bolsas Fundación Galicia Europa para prácticas en Bruselas

Bolsas para titulados superiores universitarios e en formación profesional en asuntos europeos A Fundación Galicia Europa (FGE) constitúese ao abeiro do artigo 34.1 da Constitución Española e réxese pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, sobre o réxime das fundacións de interese galego e pola Lei 16/2010, de 17 de decembro de organización e funcionamento […]

Bolsas Fundación Galicia Europa para prácticas en Bruselas Leer más »